menu dblex
tillvarata någons rättigheter
verb
försvara

Alla synonymer går att klicka på.