menu dblex
tillställa
verb
tillsända
överlämna
ge
överbringa
lämna in
skicka
översända
beställa

Alla synonymer går att klicka på.