menu dblex
tillstädja
verb
tillåta
bevilja
villfara
medge
gå med på
låta
samtycka
ge
lova
tillstyrka
rå med
tillskynda

Alla synonymer går att klicka på.