menu dblex
tillsnörpt
adjektiv
snäv

Alla synonymer går att klicka på.