menu dblex
tillryggalägga
verb
avverka
lägga bakom sig
göra
fara
prestera
resa
åka
passera
genomlöpa
färdas

Alla synonymer går att klicka på.