menu dblex
tillråda
verb
råda
förorda
rekommendera
tillstyrka
tala för
uppmana
anbefalla
ordinera

Alla synonymer går att klicka på.