menu dblex
tillplatta
verb
tillintetgöra

Alla synonymer går att klicka på.