menu dblex
tillnärmelsevis riktig
adjektiv
approximativ

Alla synonymer går att klicka på.