menu dblex
tillintetgörelse
substantiv
ödeläggelse
undergång
fall
förstörelse
förintelse
död
fördärv
förfall
förgängelse

Alla synonymer går att klicka på.