menu dblex
tillintetgöras
verb
försvinna
Se även
tillintetgöra

Alla synonymer går att klicka på.