menu dblex
tillika
adverb
dessutom
också
jämväl
därjämte
därtill
även
desslikes
på köpet
härjämte
ävenledes
ävenså
I uttryck
tillika med

Alla synonymer går att klicka på.