menu dblex
tillförsäkra sig
verb
försäkra sig om

Alla synonymer går att klicka på.