menu dblex
tillerkänna
verb
tilldela
förunna
tillskriva
tillförsäkra
tillmäta
ge
bevilja
tilldöma
tillräkna
villfara
skänka
medge
attribuera
Se även
tillerkännas
I uttryck
tillerkänna sig

Alla synonymer går att klicka på.