menu dblex
tilldelning
substantiv
ranson
kvot

Alla synonymer går att klicka på.