menu dblex
tilldöma
verb
tillerkänna
tilldela
tillskriva

Alla synonymer går att klicka på.