menu dblex
tillbörligen
adverb
vederbörligen

Alla synonymer går att klicka på.