menu dblex
tilländalupen
adjektiv
tilländagången
förgången
förfluten
förliden
slut
ute

Alla synonymer går att klicka på.