menu dblex
tilländalöpa
verb
upphöra
sluta
förfalla

Alla synonymer går att klicka på.