menu dblex
till ingen nytta
adjektiv
fåfäng
gagnlös
onyttig
förfelad
överflödig
förgäves
i onödan
fåfängt

Alla synonymer går att klicka på.