menu dblex
till handa
adverb
i handom
in manu
till vederbörande personligen
Alternativ stavning
tillhanda

Alla synonymer går att klicka på.