menu dblex
till en viss grad
fras
delvis
i viss mån
till en del
till en viss punkt

Alla synonymer går att klicka på.