menu dblex
tidsutdräkt
substantiv
dröjsmål
tidsspillan

Alla synonymer går att klicka på.