menu dblex
tidstypisk
adjektiv
tidstrogen

Alla synonymer går att klicka på.