menu dblex
tidsödande
adjektiv
långsam
långvarig
dryg
utdragen
sinkande
tidskrävande
seg

Alla synonymer går att klicka på.