menu dblex
tidpunkt
substantiv
tid
tillfälle
moment
ögonblick
epok
datum
klockslag
punkt
stadium
I uttryck
vid någon tidpunkt

Alla synonymer går att klicka på.