menu dblex
teser
substantiv
lära
Se även
tes

Alla synonymer går att klicka på.