menu dblex
temperaturstegring
substantiv
feber

Alla synonymer går att klicka på.