menu dblex
temperamentslös
adjektiv
foglig
träaktig

Alla synonymer går att klicka på.