menu dblex
tejpa
verb
klistra
använda tejp
fästa med klisterremsor

Alla synonymer går att klicka på.