menu dblex
teckna sig till minnes
verb
komma ihåg
lägga på minnet
anteckna

Alla synonymer går att klicka på.