menu dblex
teckna ned
verb
anteckna
annotera
införa
nedskriva
nedteckna

Alla synonymer går att klicka på.