menu dblex
tarvligt
adjektiv
illa
Se även
tarvlig
tarvliga

Alla synonymer går att klicka på.