menu dblex
tarmuttömningar
substantiv
exkrementer
skit
Se även
tarmuttömning

Alla synonymer går att klicka på.