menu dblex
tankegång
substantiv
idé
tänkesätt
innehåll
associationsbana
resonemang
slutledningskedja
tankebana

Alla synonymer går att klicka på.