menu dblex
tankeförmåga
substantiv
förstånd
tanke
intelligens
förnuft
intellekt
klokhet
eftertanke

Alla synonymer går att klicka på.