menu dblex
tankebyggnad
substantiv
konstruktion
teori
system

Alla synonymer går att klicka på.