menu dblex
talan
substantiv
försvar
svaromål
I uttryck
föra någons talan
föra talan
föra talan mot
utveckla sin talan
väcka talan
väcka talan mot

Alla synonymer går att klicka på.