menu dblex
tala sig varm för
verb
rekommendera

Alla synonymer går att klicka på.