menu dblex
tafsig
adjektiv
sliten
illa medfaren
sjaskig
tarvlig
sladdrig

Alla synonymer går att klicka på.