menu dblex
ta upp stötarna
verb
motta

Alla synonymer går att klicka på.