menu dblex
ta under sina vingars skugga
verb
ta sig an
beskydda
ta hand om
gynna

Alla synonymer går att klicka på.