menu dblex
ta till vittne på
verb
åberopa

Alla synonymer går att klicka på.