menu dblex
ta till vittne
verb
åberopa sig på

Alla synonymer går att klicka på.