menu dblex
ta till orda
verb
säga
tala
anföra
yttra sig
hugga in
upphäva sin röst

Alla synonymer går att klicka på.