menu dblex
ta sig vatten över huvudet
verb
förlyfta sig
förta sig

Alla synonymer går att klicka på.