menu dblex
ta på sitt samvete
verb
ansvara

Alla synonymer går att klicka på.