menu dblex
ta någon under sina vingars skugga
verb
beskydda
ta hand om

Alla synonymer går att klicka på.