menu dblex
ta i sin tjänst
verb
städsla
anställa
engagera

Alla synonymer går att klicka på.