menu dblex
ta i försvar
verb
skydda
hägna
ta sig an
försvara
rättfärdiga

Alla synonymer går att klicka på.