menu dblex
ta i bruk
verb
sätta in
ta i anspråk
använda
börja använda
inviga
exploatera
uppta
införa

Alla synonymer går att klicka på.